Bankové pôžičky

Bankové pôžičky sú vhodné najmä pre klientov, ktorí nemajú alebo nemali v minulosti problém so splácaním pôžičky. Bankové pôžičky často ponúkajú výhodnejšie úrokové miery a nižšie poplatky za vedenie úveru. Banka si totiž môže maximálne dôkladne klienta overiť - môže tak zistiť, či napríklad nemal v minulosti problémy s nesplácaním. Problematickí klienti sú väčšinou odmietnutí. Vyhovujúci žiadatelia predstavujú pre banku menšie riziko, ktoré je odmenené i nižšou úrokovou sadzbou. Teda môžete využiť bankovú pôžičku, zvoľte ju pred nebankovou pôžičkou.

Menšou nevýhodou bankovej pôžičky môže byť byrokratická náročnosť celého procesu, ktorý sa môže pretiahnuť i časové. Odmenou však sú seriózne podmienky pre bankové pôžičky.

Bankové pôžičky - plusy

Bankové pôžičky - mínusy