Potvrdenie o príjme

Potvrdenie o príjme je doklad, ktorým poskytovateľovi pôžičky preukážete výšku svojho mesačného príjmu. Údaje z potvrdenia o výške príjmu sú použité pre určenie maximálnej čiastky, ktorú ste za mesiac schopný splácať.

Formulár pre potvrdenie o príjme Vám poskytne poskytovateľ pôžičky - banka alebo nebanková inštitúcia. Dokument necháte potvrdiť svojmu zamestnávateľovi a poskytovateľovi Pôžičky potom doručíte späť.

Potvrdenie o príjme - hlavné náležitosti

  • údaje o zamestnávateľovi, kontakt
  • údaje o zamestnancovi, kontakt
  • výšku čistej mesačnej mzdy, prípadne výšku priemernej čistej mesačnej mzdy vypočítané za 3 mesiace
  • informácie o pracovnej pozícii
  • odkedy ste zamestnaný
  • skúšobná doba - áno, nie
  • údaje o prípadných zrážkach zo mzdy
  • pečiatka zamestnávateľa, že údaje súhlasia
  • dátum