Potvrdenie o príjme

Potvrdenie o príjme je doklad, ktorým poskytovateľovi pôžičky preukážete výšku svojho mesačného príjmu. Údaje z potvrdenia o výške príjmu sú použité pre určenie maximálnej čiastky, ktorú ste za mesiac schopný splácať.

Formulár pre potvrdenie o príjme Vám poskytne poskytovateľ pôžičky - banka alebo nebanková inštitúcia. Dokument necháte potvrdiť svojmu zamestnávateľovi a poskytovateľovi Pôžičky potom doručíte späť.

Potvrdenie o príjme - hlavné náležitosti