Zmenka

Zmenka je prevediteľný cenný papier. Z tohto cenného papiera vyplýva záväzok zaplatiť majiteľovi zmenky v určitej dobe a na určitom mieste zmenkovú sumu (dlžnú čiastku).

Vydávanie a používanie zmenky sa riadi zmenkovým a šekovým zákonom. Zmenku môžu vystaviť a používať ako podnikatelia, tak i občania. Vystavovanie zmenky nie je viazané na žiadne potvrdenia štátnej alebo neštátnej inštitúcie - je teda veľmi operatívne.

Zmenka sa často používa ako záloha pri úveroch, je možné ju ručiť za určitú obchodnú transakciu.

Zmenka - hlavné náležitosti