Podnikateľské pôžičky

Podnikateľské pôžičky často pomôžu, ak je na realizáciu podnikateľského zámeru nedostatok vlastných financií. Sú určené ako fyzickým osobám (OSVČ), tak aj právnickým osobám (s. r. o., a. s.). Podnikateľské pôžičky ponúka bankový i nebankový sektor. Pre získanie podnikateľskej pôžičky v banke väčšinou nie je treba mať bankovú históriu. Ako záloha u vyšších čiastok požičiavaných na podnikateľské pôžičky slúži napríklad nehnuteľnosť alebo technologické vybavenie (stroje).

Podnikateľské pôžičky sú ponúkané bezúčelovo, tj. nemusíte dokladať zámer, ak chcete peniaze využiť. Každá žiadosť sa individuálne schvaľuje podľa bonity klienta. U začínajúcich podnikateľov so zaujímavým podnikateľským zámerom finančné inštitúcie ponúkajú i možnosť poskytnutí podnikateľskej pôžičky výmenou za podiel na spoločnom podnikaní.

Pre zaobstaranie automobilu nie je nutné vybavovať samostatnú podnikateľskú pôžičku, ale je vhodné využiť priamo auto leasing - tj. prenájom hnuteľnej veci s následným odkúpeným za zostatkovú cenu.

Podnikateľské pôžičky - plusy